Hrvacka online love dating single 2016 site

Rated 4.99/5 based on 597 customer reviews

Ferid Džanić, Božo Jelenek, Luftija Dizdarević i Nikola Vukelić su aktivno planirali pobunu protiv SS divizije i svoju šansu su pronašli u septembru 1943. Plan je bio pobiti njemačke oficire i s ostatkom "simpatizera" se priključiti francuskom Pokretu otpora protiv Njemačke.Džanić, kao vođa grupe, imao je dva plana po kojima bi divizija pod njegovim zapovjedništvom ratovala u Sjevernoj Africi ili u Hrvatskoj, ovisno o situaciji u Francuskoj u danima poslije pobune.Već na samom početku, Nijemci su znali da ne mogu računati na muslimane koji su bili dio vlasti u NDH, jer im lokalno muslimansko stanovništvo nije vjerovalo. jula počelo je štampanje oficijelnih novina divizije pod imenom "Handžar".Himmler je osigurao jeruzalemskog muftiju Hadži al-Husseini da putuje na prostor Bosne i Hercegovine. Ime i simbol handžar su usvojeni kao simbol divizije, jer je simbol bio vrlo prepoznatljiv vojnicima u diviziji i porodicama u Bosni i Hercegovini. Ostali oficirski kadar činili su većinom Nijemci sa balkanskih prostora, jer su poznavali maternji jezik vojnika divizije.Za koncentracione logore i progone Jevreja tada nismo znali, jer velika masa dobrovaljaca je dolazila iz najsiromašnijih uslova, većinom sa sela.

Iako su lokalni imami podržavali odlazak mladih u SS jedinice, u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine regrutovanje nije išlo kako treba. Njemački oficiri su računali na bosanske imame, koji su bili prisutni u diviziji, da pripomognu pri mentalnom treniranju Bošnjaka vojnika.

Tako da smo se osjećali naklonjeni njemačkom carstvu.

Njemačka je za nas bila simbol čistoće, reda i discipline.

oružana brdska divizija SS-a Handžar, također i hrvatska br. Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar je bila vojna jedinica u sklopu vojnih formacija njemačke nacionalsocijalističke organizacije SS u drugom svjetskom ratu, sastavljena pretežno od Bošnjaka i Hrvata Bosne i Hercegovine, kao i od potomaka doseljenih Nijemaca iz Kraljevine Jugoslavije (tzv.

Volksdeutscher) Nastala je nakon masakara počinjenih od strane četnika u istočnoj Bosni nad Bošnjacima, nakon čega su Bošnjaci od njemačkih vlasti tražili oružje ili zaštitu, formirajući milicije, kako bi se zaštitili od četničkih napada, što će Nijemci kasnije iskoristiti za stvaranje vojne formacije.

Leave a Reply